christengemeentewinsum.nl

Website: www.christengemeentewinsum.nl

http://www.christengemeentewinsum.nl

Centrum tot toerusting van discipelen. Dit is een opleidingscentrum voor iedereen die meer wil leven in een stijl, waarop Jezus doelde met de woorden ‘Volg Mij’.